แถลงข่าวการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

ดร.ปราโมทย์  ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานจัดแถลงข่าวการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 กันยายน 2562 ที่โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลตลอดจนเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและผลงานนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมราชบุรุษจันทร์ อุตตมะพรหม โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 นายชอบ ธาระมนต์ ผอ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผอ.โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม ดร.ไพฑูรย์ มนตรี ผอ.โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และการจัดนิทรรศการนวัตกรรมโมเดลการเรียนรู้แของสถานศึกษาในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำมาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยเริ่มจากการนำร่องในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 กล่าวว่า เป้าหมายที่ดำเนินการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่จะมุ่งหมายให้โรงเรียนในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด มีความหลากหลายทั้งระดับประถมและมัธยม ได้มีเวทีแสดงออกของนักเรียนตลอดจนครูบาอาจารย์ได้แสดงผลการดำเนินการที่ผ่านมาตลอดจนการพัฒนาของลูกหลานนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินการ ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของภาษาได้มีการพัฒนามีเป้าหมายจะนำไปสู่เวทีของนานาชาติซึ่งจะเป็นการยกระดับเป็นการเตรียมความพร้อมสนองนโยบายรัฐบาล และเผยแพร่นำความภาคภูมิใจต่อเด็กนักเรียน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 25/ธ.ค./2562 - 8:37 am
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3410.html