ผอ.เขต พบครูใหม่

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

4 ต.ค. 2562 ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม..เขต27 พบครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ทั้ง 24 คน พร้อมทั้งให้โอวาส หลักในการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ปรพฤติตนให้เหมาะสมและเป็นครูที่ดีต่อไป

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 06/ม.ค./2563 - 18:05 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3445.html