ติดตามโครงการลดเวลาเรียนฯ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

22 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 พร้อมศึกษานิเทศก์ ที่ทำหน้าที่ Smart Trainer ออกติดตามกิจกรรมตามโครงการลดเวลาเรียน ณ โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมการนิเทศติดตาม กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในการบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาในด้านอื่น ๆ ภายในโรงเรียน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 30/พ.ค./2563 - 6:18 am
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/350.html