จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑาคณะสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
prasuchon

โรงเรียนสตรีศึกษา2 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2562  ขึ้นในระหว่างวันที่  21-22 พฤศจิกายน  2562  ณ สนามกีฬาโรงเรียนสตรีศึกษา 2   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและพลานามัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อยกระดับมาตรฐานการกีฬาให้สูงขึ้นและเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนได้ออกกำลังกายตามโอกาสอันควร และการดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์โรงเรียนทุกประการ

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สตรีศึกษา 2
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
prasuchon
รูปภาพของ prasuchon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/พ.ค./2563 - 7:02 am
ชื่อ ปรัชสุชน เล็กพลอย
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด สตรีศึกษา 2
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3531.html