อบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้ง 60 โรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 06/ม.ค./2563 - 18:05 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3537.html