โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาภายใน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขภาพแข็งแรง เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีนำ้ใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การทำงานเป็นหมู่คณะ มีความรักสามัคคี ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนขัติยะวงษาได้จัดการแข่งขันกรีฬา กรีฑาภายในขึ้น นำโดยนายสันติรัฐ ไชยโย ผอ.โรงเรียน ได้จัดงานนี้ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายถวาย เจริญกรศรี รอง ผอ.สพม.27 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกีฬาในครั้งนี้

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 06/ม.ค./2563 - 18:05 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3539.html