สพม.23 ศึกษาดูงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรที่ สพม.27

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

2 ธันวาคม 2562 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ให้การต้อนรับ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 นำโดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์ ผอ.สพม.23 ได้จัดทําโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนองนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เวลา 08.30-14.30 น. ให้การต้อนรับโดยนายถวาย เจริญกรศรี รอง ผอ.สพม.27 และคณะ

ภาพกิจกรรมดาวน์โหลดคลิก

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 31/มี.ค./2563 - 7:05 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3548.html