การประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

12 ธันวาคม 2562 สพม.27 นำโดยนายถวาย เจริญการศรี รอง ผอ.สพม.27 พร้อมด้วยกลุ่มศึกษานิเทศก์ อำนวยการ นโยบายและแผน บริหารการเงินและสินทรัพย์ และโรงเรียนในสังกัดทั้ง 21 โรงเรียน เข้ารับฟังการประชุมทางไกล "ชี้แจงการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล" ผ่านระบบคอนเฟอร์เร้นท์ ณ ห้องประชุมอินทนิล สพม.27

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 26/ก.พ./2563 - 13:41 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3563.html