ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗  มอบหมายให้นางพิสมัย หาญอาสา ผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และนายณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์  ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร. และประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 26/ก.พ./2563 - 13:41 pm
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3564.html