สพม.27 (ร้อยเอ็ด) พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
nattapong

           วันที่ (6 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. สพม.27 จัดประชุมโครงการ ผอ.สพม.27 พบเพื่อนครู โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์เข้าร่วมประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อราชการ และสร้างความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 เป็นประธานในพิธี พร้อมบรรยายพิเศษและมอบนโยบายด้านการศึกษา

           และในเวลาต่อมา นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม.27 ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน หรือผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน กับผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ ณ หอประชุมโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
nattapong
รูปภาพของ nattapong
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 31/มี.ค./2563 - 7:05 am
ชื่อ ณัฐพงษ์ ทิวาพัฒน์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3596.html