พิธีมอบบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ."

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ให้กับนางสาวน้ำฝน สุรินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยมี นายสฤษดิ์ พลหนองหลวง นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง นายสุพจน์ ซาเหลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ประธานสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับโครงการสร้างบ้าน 89 หลัง "คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เป็นโครงการที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเพื่อสร้างบ้านให้นักเรียนในสังกัด สพฐ. ได้มีที่อยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพ ถวายเป็นพระราชกุศล ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งได้ทำการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีแต่ไม่มั่นคงถาวร นักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาสในสังคม ครอบครัวมีฐานะยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ให้นักเรียนได้รับโอกาสในทุกด้านอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ เสมอภาคสร้างประชากรวัยเรียน ให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข เป็นคนดีตามที่สังคมมุ่งหวัง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 30/พ.ค./2563 - 6:18 am
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/360.html