โพนสูง วัยใส ใส่ใจการอ่านการเขียน

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

วันที่ 28 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้่อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เยี่ยมชมกิจกรรมเข้าค่ายโพนสูง วัยใส ใส่ใจการอ่านการเขียน ณ โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด โดยทางโรงเรียนโพนสูวงประชาสรรค์ จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -5 ได้พัฒนาตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน  จึงต้องการฝึกให้เยาวชน มีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษาเมื่อเทียบความเพลิดเพลินและการได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็น เรื่องราวจากสื่อต่างๆ  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่าและต้องมีทักษะในการอ่านถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 10/ก.ค./2563 - 22:09 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/361.html