โครงการบ้าน 89 หลัง“คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.”

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

          วันที่ 29 มกราคม 2559 นายโกศล ฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27  เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการมอบบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 ให้กับ นายภัทรพงษ์ โฉมยงค์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์  โดยมี นายสะอาด ขันอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร ประธานสหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ นายสันติภาพ สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ กรรมการสถานศึกษา ชุมชนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ  ใช้งบประมาณในการสร้างบ้านจำนวน 104,000 บาท  โดยได้จากการระดมทุน ขอรับบริจาคจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตทุ่งกุลาทอง 32,000 บาท สหวิทยาเขตเมืองแสนสามารถวิทย์ 48,592 บาท เทศบาลตำบลหนองฮี 1,270 บาท รวมเป็นเงิน 81,862 บาท แต่ยังขาดงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่ยังรอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา
            สำหรับ โครงการมอบบ้าน 89 หลัง “คืนความสุขสู่ลูก สพฐ.” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2559 เป็นโครงการที่ดำเนินการเพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีที่อยู่อาศัย นักเรียนอยากไร้ ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่เป็นของตนเองอย่างมั่นคง

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 29/พ.ย./2562 - 14:53 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/362.html