Open House 2020 นิทรรศการเปิดบ้านโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายประสิทธิ์ สุดานิช ประธานคณะกรรมการสถานศึกาา เป็นประธานกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House เพื่อให้โรงเรียนได้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2562 ให้กับ สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมรับทราบในการจัดการศึกษา มีการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน การแสดงของนักเรียน และกิจกรรมส่งเสริมอาชีพต่างๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้น โดยมีนางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 21/มี.ค./2563 - 18:46 pm
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3670.html