หนองพอกวิทยาลัย เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ (NP OPEN HOUSE 2020)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
phokwit

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 0.30 น. นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เป็นประธาน เปิดบ้านวิชาการนิทรรศการแห่งการเรียนรู้ (NP OPEN HOUSE 2020) ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อ 1) ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลทางการศึกษา ของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยแก่ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน นักเรียนในเขตพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียง 2) เป็นเวทีให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา 3) ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำองค์ความรู้ รวมถึงทักษะที่แสดงออก ซึ่งความรู้ความสามารถ ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ทั้งในและนอก ห้องเรียน นำเสนอต่อชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
phokwit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 27/ก.พ./2563 - 11:17 am
ชื่อ สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด หนองพอกวิทยาลัย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3682.html