ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร่วมงานมหาพุทธาภิเษกสมโภชพระธาตุอุปมุง ณ วัดพระธาตอุปมุง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ศิวะทัศน์  สุขสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โดยคณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดบริเวณ และสถานที่จัดงานรวมทั้งการรับลงทะเบียนผูเข้าบวชชีพราหมณ์ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 04/เม.ย./2563 - 14:35 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3694.html