ร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุอุปมุง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

                  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร่วมพิธีบวงสรวง  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูป วัตถุมงคล และอัฐิธาตุ หลวงปู่ทองมา ถาวโร อดีตปฐมาจารย์ผู้สร้างธาตุอุปมุง ในองค์พระธาตุอุปมุง ในงานสมโภชพระธาตุอุปมุง ณ วัดพระธาตุอุปมุง ต.โพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา โดยคณะครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการฟ้อนรำบวงสรวงพระธาตุอุปมุงร่วมกับนางรำชาวบ้านในตำบลโพธิ์ศรีสว่าง  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 04/เม.ย./2563 - 14:35 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3695.html