ค่ายฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Psw3423

                  ชมรมนักศึกษาเพื่อการพัฒนา โดยคณะนักศึกษาจากสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะนิติรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน รัฐประศาสนศาสตร์  ฝึกทักษะเกี่ยวกับชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา   ในวันที่  ๖ มีนาคม ๒๕๖๓  ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยดี

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิวะทัศน์ สุขสุวรรณ
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Psw3423
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 04/เม.ย./2563 - 14:35 pm
ชื่อ พันฤทธิ์ ชนะโชติ
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด โพธิ์ศรีสว่างวิทยา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3703.html