ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
akkarawit

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และเพลง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จังหวัดร้อยเอ็ด 
ตามที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 - 3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 27 และศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ในการนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ประกาศให้มีการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คําขวัญ และเพลง เพื่อใช้ สําหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารจัดทําของที่ระลึกและกิจกรรมต่างๆของงานมหกรรมฯและได้แจ้ง ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ แล้วนั้น บัดนี้จึงขอประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คําขวัญ และเพลงในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้ 
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์   
อันดับ ๑  นายวัชรพล  บรรดา อายุ ๓๗ ปี อาชีพ  ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนซำสูงพิทยาคม จังหวัดขอนแก่น ที่อยู่ ๒๐๐ หมู่ ๖ ตำบลหนองกุงใหญ่  อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โทร.๐๙๑ ๘๖๘ ๑๑๓๒ อีเมล [email protected] 
ลการประกวดคำขวัญ   
อันดับ ๑ หัตถกรรมศิลป์ล้ำสมัย  เทคโนโลยีไทยล้ำหน้า  สืบสานภูมิปัญญา  ไทยก้าวหน้าสู่สากล” นางสาวกาญจนา  วะราพุทธ  อายุ ๒๔  ปี เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม  โรงแป้งเอี่ยมอีสาน  ๔๒  หมู่ ๑๒ ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐๘๐ ๑๕๓ ๐๖๙๒    อีเมล [email protected] 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
akkarawit
รูปภาพของ akkarawit
ระดับสมาชิก ผู้ดูแลระบบ
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 10/ก.ค./2563 - 22:09 pm
ชื่อ นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3716.html