เยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง รับฟังปัญหาอุปสรรค ช่วงทดลองเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์ COVID-19 (สัปดาห์ที่ 1)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
cyberjohn

วันที่ 22 พ.ค. 2563  นางสุขุมาลย์   อินทเสวก ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบปะผู้ปกครอง ่ช่วงสัปดาห์ที่ 1 (18 พ.ค.- 22 พ.ค.63) สอบถามรับฟังปัญหาอุปสรรค ในช่วงทดลองการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางสุขุมาลย์ อินทเสวก
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
cyberjohn
รูปภาพของ cyberjohn
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ส, 23/พ.ค./2563 - 13:57 pm
ชื่อ นายวีรุยทธ หยุดยั้ง
ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
สังกัด กู่กาสิงห์ประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3757.html