การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
Soongyangwit201

วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ นำโดย นายภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ฯ จากคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ฯ ชุดที่ 6 ซึ่งนำโดย นายบุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ประธานกรรมการ และนายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ เและได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทดลองออกอากาศ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายภูวนาท คำพมัย
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
Soongyangwit201
รูปภาพของ Soongyangwit201
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 30/มิ.ย./2563 - 16:12 pm
ชื่อ ชนพล พิศวงค์
ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
สังกัด สูงยางวิทยาประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3760.html