การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
prasuchon

นายจักรวาล  เจริญทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ และนายอธิศ  ไชยศิรินทร์  ศึกษานิเทศก์ ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ลงพื้นที่พบปะผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษา 2 เพื่อทราบถึงปัญหาอุปสรรคการเรียนการสอนทางไกล และให้กำลังใจในการทำงานของคณะครูโรงเรียนสตรีศึกษา 2 ตลอดจนให้กำลังใจผู้ปกครอง นักเรียน ในสถานณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

สตรีศึกษา 2
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
prasuchon
รูปภาพของ prasuchon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 28/พ.ค./2563 - 7:02 am
ชื่อ ปรัชสุชน เล็กพลอย
ตำแหน่ง ธุรการ
สังกัด สตรีศึกษา 2
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3763.html