หนองพอกวิทยาลัยรับการนิเทศออนไลน์

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
phokwit

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 หนองพอกวิทยาลัยรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) จากสพม.27 นำโดยท่าน ผอ.ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการ ประกอบด้วยผอ.สมชาติ สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ ผอ.เฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย ผอ.เทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ ผอ.ไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ผอ.เดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม ผอ.นายบุญชู สุนธงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำนาดีพิทยาคม ศน.สาธกา ตาลชัย ศึกษานิเทศก์ เพื่อติดตามดำเนินการสำรวจความพร้อมของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และระบบบริหารจัดการเรียนการสอนทางไกลของโรงเรียน ในสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ ตามแผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของ สพฐ.เพื่อวางแผนจัดระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนทางไกลให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยนางเสนาะ กุลสท้าน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา รร.หนองพอกวิทยาลัย https://photos.app.goo.gl/ej9jYJa5GSAxx4qs6

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
phokwit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 11/มิ.ย./2563 - 20:13 pm
ชื่อ สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด หนองพอกวิทยาลัย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3795.html