หนองพอกวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผนพัฒนคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
phokwit

"หนองพอกวิทยาลัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำผนพัฒนคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563" วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เป็นหัวหน้าทีมวิทยากร "การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563-2566 และแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย " ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย การประชุมครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 -10 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงาน แก่บุคลากรโรงเรียน 2) เพื่อให้โรงเรียนมีแผนพัฒนคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นและทิศทางการจัดการศึกษาของชาติ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงาน ทุกกลุ่มสาระฯ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายเฉลิมชัย หรสิทธิ์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
phokwit
ระดับสมาชิก สมาชิก Blog, สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 11/มิ.ย./2563 - 20:13 pm
ชื่อ สุพร มูลศรี
ตำแหน่ง ครู
สังกัด หนองพอกวิทยาลัย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3802.html