นิเทศติดตามและการประเมินผล การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โพธิ์ทองวิทยาคาร

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
kanokoon

        โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร  นำโดยผอ.วิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศติดตามและการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการนำของ ผอ.ทินกร โสรถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนอาจสามารถวิทยา พร้อมด้วยนางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน ,นางสายนต์ จ้อยนุแสง ศึกษานิเทศก์ เข้าให้กำลังใจและติดตามการจัดการศึกษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเป็นประโยชน์แก่ทางโรงเรียนเป็นอย่างสูง 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นางวิไลวัลย์ ศิริวารินทร์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
kanokoon
รูปภาพของ kanokoon
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 23/มิ.ย./2563 - 11:24 am
ชื่อ นางสาวกนกอร ประทุมทิพย์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด โพธิ์ทองวิทยาคาร
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/3820.html