อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
siiit

วันที่ 14 -15 มีนาคม 2559 โรงเรียนสตรีศึกษา โดยฝ่ายวิชาการจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยสารสนเทศ (DLIT)  โดยมีทีมวิทยากรจาก สพม.27 นำโดย ศน.อัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ จาก สพม.27, คุณครูไวยวิทย์ มูลทรัพย์ จากโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์, คุณครูทองคำ เพ็ชรหงษ์ จากโรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ, คุณครูกฤติยา พลหาญ จากโรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้ทั้งความรู้และความบันเทิง ทางโรงเรียนสตรีศึกษาขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานวิทยากรทุกท่านที่ได้มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โรงเรียนสตรีศึกษาจะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นไป 

 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายศิริ ธนะมูล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
siiit
รูปภาพของ siiit
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด ศ, 02/ธ.ค./2559 - 22:47 pm
ชื่อ นายสิทธิชัย ทิพย์สิงห์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด สตรีศึกษา
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/518.html