โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
alanbas

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปรำจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกฏระเบียบของโรงเรียนและได้ยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยทำการมอบเข็มกลัดแห่งเกียรติยศของโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย หลังจากนั้นโรงเรียนได้นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ผอ.
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
alanbas
รูปภาพของ alanbas
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 18/ก.พ./2561 - 10:00 am
ชื่อ อภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/663.html