โรงเรียนโพนสูงดำเนินการกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
yingrose

โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  อ.ปทุมรัตต์  โดยนายบุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์  ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "การสร้างความเข้าใจ" ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน ฯลฯ  ในวันที่  27  พฤษภาคม 2559  ที่ผ่านมา

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
yingrose
รูปภาพของ yingrose
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 30/พ.ค./2560 - 15:29 pm
ชื่อ รสสุคนธ์ โทหนองตอ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สังกัด โพนสูงประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/698.html