วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
tomoomot

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายวัฒนา  พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม คณะครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนรักษ์ธรรมชาติเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายสายัณห์ ศรีมงคล
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
tomoomot
รูปภาพของ tomoomot
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด จ, 21/พ.ค./2561 - 16:20 pm
ชื่อ ทวี ผดุงกิจ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สังกัด โคกล่ามพิทยาคม
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/711.html