โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
yingrose

โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์  และโรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา เพื่อศึกษาดูงาน กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โดยได้รับเกียรติจาก นายโกศล  ฐานะ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 27  ร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายบุญเยี่ยม ศรีสุขกาญจน์
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
yingrose
รูปภาพของ yingrose
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อ, 30/พ.ค./2560 - 15:29 pm
ชื่อ รสสุคนธ์ โทหนองตอ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
สังกัด โพนสูงประชาสรรค์
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/770.html