รับการตรวจเยี่ยม กองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย

ที่มา:

ประเภท:

โดย: 
alanbas

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายถวาย เจริญกรศรี รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมกองลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างตระหนักให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษภัย และบทลงโทษ  ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด  เพื่อจะฝึกหัดเยาวชนเป็นผู้ประพฤติ และเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองในอนาคต 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ผอ.
ผู้อำนวยการ

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติม
alanbas
รูปภาพของ alanbas
ระดับสมาชิก สมาชิกโพสข่าว
เข้าใช้งานล่าสุด อา, 18/ก.พ./2561 - 10:00 am
ชื่อ อภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ตำแหน่ง ครู
สังกัด ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
QR Code for http://www.secondary27.go.th/main/news/895.html