กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 มี.ค.62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
01/มี.ค./2019 - [357] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562  วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562               สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
28/ม.ค./2019 - [941] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ thanyaporn
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 (Intehrity & Transparency Assessment : ITA) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
03/พ.ย./2017 - [572] - ความเห็น - - : thanyaporn - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
28/ส.ค./2017 - [1,165] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ thanyaporn
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24/ก.ค./2016 - [1,188] - ความเห็น - - : thanyaporn - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานที่เป็นเลิศประจำปี 2559
การคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานที่เป็นเลิศประจำปี 2559
07/มี.ค./2016 - [1,903] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27