กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ณ 2201 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด
12/ก.พ./2020 - [630] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ patcha
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.(โรงเรียนสุจริต)รุ่นที่ 5
     ขอประชุาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านทางเว็ปไซต์โครงการโรงเรียนสุจริต www.uprightschool.net รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
07/ส.ค./2019 - [410] - ความเห็น - - : patcha - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562
ผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 17/2562 ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร สุรพัฒน์ 2 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   ไฟล์แนบด้านล่างนี้
31/ก.ค./2019 - [1,020] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 มี.ค.62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562
01/มี.ค./2019 - [1,111] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2562  วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562               สนามสอบ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
28/ม.ค./2019 - [2,019] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ thanyaporn
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 (Intehrity & Transparency Assessment : ITA) ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
03/พ.ย./2017 - [844] - ความเห็น - - : thanyaporn - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ทักษะด้าน Internet of Thing
28/ส.ค./2017 - [1,670] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า