กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

รูปภาพของ thanyaporn
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องผลการประกวดโครงงานคุณธรรมจริยธรรม  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
24/ก.ค./2016 - [1,470] - ความเห็น - - : thanyaporn - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
การคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานที่เป็นเลิศประจำปี 2559
การคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานที่เป็นเลิศประจำปี 2559
07/มี.ค./2016 - [2,460] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า