กลุ่มนโยบายและแผน

รูปภาพของ lek
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คลิกที่นี่
05/ธ.ค./2019 - [2,989] - ความเห็น - - : lek - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่
04/ธ.ค./2019 - [1,673] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ lek
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คลิกที่นี่
04/ธ.ค./2019 - [958] - ความเห็น - - : lek - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลนักเรียนในสังกัด สพม. 27 ภาคเรียนที่ 2/2562 รอบ 10 พฤศจิกายน 2562
ข้อมูลนักเรียนในสังกัด สพม. 27 ภาคเรียนที่ 2/2562 รอบ 10 พฤศจิกายน 2562
28/พ.ย./2019 - [300] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศ ศธ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ศธ เรื่อง นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2563
25/พ.ย./2019 - [415] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
25/พ.ย./2019 - [777] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
22/ก.ค./2019 - [507] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 พฤศจิกายน 2561
21/ม.ค./2019 - [1,183] - ความเห็น - - : sasiwimol - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ปฏิทินการดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลนักเรียน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่2/2561
ปฏิทินการดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลนักเรียน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่2/2561
20/พ.ย./2018 - [1,404] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า