กลุ่มนโยบายและแผน

รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
ข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา 2562
22/ก.ค./2019 - [201] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 พฤศจิกายน 2561
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 พฤศจิกายน 2561
21/ม.ค./2019 - [692] - ความเห็น - - : sasiwimol - บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับ-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ปฏิทินการดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลนักเรียน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่2/2561
ปฏิทินการดำเนินการตรวจสอบและรายงานข้อมูลนักเรียน เพื่อรับการจัดสรรงบประมาณ ภาคเรียนที่2/2561
20/พ.ย./2018 - [939] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 มิถุนายน 2561
26/ก.ค./2018 - [955] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tewasak
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/มี.ค./2018 - [1,186] - ความเห็น - - : tewasak - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tewasak
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29/มี.ค./2018 - [794] - ความเห็น - - : tewasak - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2560
06/ก.พ./2018 - [988] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า