กลุ่มนโยบายและแผน

รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 มิถุนายน 2561
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 10 มิถุนายน 2561
26/ก.ค./2018 - [1,535] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tewasak
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
29/มี.ค./2018 - [1,833] - ความเห็น - - : tewasak - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tewasak
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
29/มี.ค./2018 - [1,058] - ความเห็น - - : tewasak - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
ข้อมูลสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลสารสนเทศ 10 พฤศจิกายน 2560
06/ก.พ./2018 - [1,458] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
คู่มือ ปี 62 งบลงทุน (ใหม่)
คู่มือปี 62 งบลงทุน ประกอบด้วยคำขอจัดตั้งบประมาณ ปี 62 พร้อมตัวอย่างแบบต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่
24/ต.ค./2017 - [1,863] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ luckana
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
08/ก.ย./2016 - [2,018] - ความเห็น - - : luckana - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า