กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ u.reerom
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
26/ก.ค./2016 - [549] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ u.reerom
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างข้อสอบภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างข้อสอบภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
08/ก.ค./2016 - [578] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า