กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ u.reerom
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างข้อสอบภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างข้อสอบภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย
08/ก.ค./2016 - [1,002] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
ประกาศเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
รายละเอียดคลิกที่นี่ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=45784&Key=news19
07/ก.ค./2016 - [2,135] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า