กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ u.reerom
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศ
แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูฯ สังกัด สพฐ สามารถดาวโหลดเพิ่มเติมได้ที่ >>หน้าเว็บไซค์กลุ่มบริหารงานบุคคล >>ที่เมนูดาวโหลดเอกสาร
15/มี.ค./2016 - [975] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ u.reerom
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งประจำปี พ.ศ.2559
08/มี.ค./2016 - [1,108] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า