กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ u.reerom
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่งประจำปี พ.ศ.2559
08/มี.ค./2016 - [1,211] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ u.reerom
ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 1/2559
ประกอบด้วย 1. ใบสมัครครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ   2. แบบรายงานประวัติ  3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  
15/ก.พ./2016 - [1,192] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า