กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ sasiwimol
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย
29/ธ.ค./2017 - [1,849] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
รายละเอียดการดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
รายละเอียดการดำเนินการเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
26/ธ.ค./2017 - [920] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ sasiwimol
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ครั้งที่2 ปี พ.ศ.2560
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตและป้องกันมิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560
21/พ.ย./2017 - [916] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า