กลุ่มบริหารงานบุคคล

รูปภาพของ u.reerom
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 3.แบบคำร้องขอย้าย
02/ธ.ค./2016 - [863] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า