กลุ่มบริหารงานบุคคล

แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แบบคำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
08/ธ.ค./2016 - [1,390] - ความเห็น - - : Surachart - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ u.reerom
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 2.ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 3.แบบคำร้องขอย้าย
02/ธ.ค./2016 - [1,134] - ความเห็น - - : u.reerom - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า