กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย
20/พ.ย./2019 - [11] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
20/พ.ย./2019 - [8] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษา 101 เกมส์" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษา 101 เกมส์" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
20/พ.ย./2019 - [10] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
19/พ.ย./2019 - [25] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
18/พ.ย./2019 - [30] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
18/พ.ย./2019 - [32] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference
15/พ.ย./2019 - [84] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
15/พ.ย./2019 - [71] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
15/พ.ย./2019 - [50] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอข้อมูลนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)
ขอข้อมูลนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3)
15/พ.ย./2019 - [65] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า