กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
14/พ.ย./2018 - [13] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
14/พ.ย./2018 - [12] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
09/พ.ย./2018 - [26] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561
09/พ.ย./2018 - [23] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
09/พ.ย./2018 - [21] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
09/พ.ย./2018 - [17] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
09/พ.ย./2018 - [134] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
สื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
สื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
09/พ.ย./2018 - [14] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด
06/พ.ย./2018 - [18] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562
06/พ.ย./2018 - [19] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า