กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา
ขอความร่วมมือรณรงค์ งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ในงานเลื้ยงวันครูของทุกปีการศึกษา
10/ม.ค./2020 - [119] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2563
โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 1/2563
25/ธ.ค./2019 - [292] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การจัดสรรโควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน
การจัดสรรโควตาโครงการเด็กดีมีที่เรียน
18/ธ.ค./2019 - [146] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
18/ธ.ค./2019 - [113] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น
ทุนศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติของ University of Hyogo ประเทศญี่ปุ่น
18/ธ.ค./2019 - [149] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563
การดำเนินโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563
03/ธ.ค./2019 - [285] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
02/ธ.ค./2019 - [207] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563
02/ธ.ค./2019 - [233] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม และหอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
ขอเชิญเยี่ยมชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม และหอคอยศรีลำดวนเฉลิมพระเกียรติ
29/พ.ย./2019 - [245] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ
28/พ.ย./2019 - [248] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า