กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ภิกษุสามเณร รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์
22/มิ.ย./2018 - [371] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561
21/มิ.ย./2018 - [336] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
แจ้งกำหนดการแข่งขัน "ชักกกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 61"
แจ้งกำหนดการแข่งขัน "ชักกกะเย่อ สพฐ. จอมพลัง 61"
19/มิ.ย./2018 - [393] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Confernce
การเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Confernce
19/มิ.ย./2018 - [388] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/มิ.ย./2018 - [357] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13/มิ.ย./2018 - [357] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเฝ้าระวังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
การเฝ้าระวังป้องกันเด็กและเยาวชนจากการพนันฟุตบอลออนไลน์ในช่วงฟุตบอลโลก 2018
07/มิ.ย./2018 - [333] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เต้น เติม ฝัน" "Dance to dream"
ประชาสัมพันธ์โครงการ "เต้น เติม ฝัน" "Dance to dream"
30/พ.ค./2018 - [380] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561
ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2561
28/พ.ค./2018 - [416] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมกิจกรรม
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและเข้าร่วมกิจกรรม
21/พ.ค./2018 - [403] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า