กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
การดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปี 2563
การดำเนินงานสภานักเรียน ประจำปี 2563
28/พ.ย./2019 - [192] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย ภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
25/พ.ย./2019 - [190] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
25/พ.ย./2019 - [192] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลศูนย์การเรียนบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
25/พ.ย./2019 - [133] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ
25/พ.ย./2019 - [116] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career Bootcamp
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครร่วมค่าย Samsung Future Career Bootcamp
22/พ.ย./2019 - [139] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์หรือไม่มีสัญชาติไทย
20/พ.ย./2019 - [135] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020
20/พ.ย./2019 - [111] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษา 101 เกมส์" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษา 101 เกมส์" ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562
20/พ.ย./2019 - [406] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563
19/พ.ย./2019 - [257] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า