กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
06/พ.ย./2019 - [360] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดประชันกลอนสด
ขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดประชันกลอนสด
06/พ.ย./2019 - [319] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
04/พ.ย./2019 - [484] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
01/พ.ย./2019 - [491] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
31/ต.ค./2019 - [339] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562
30/ต.ค./2019 - [655] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
แจังเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว
แจังเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว
30/ต.ค./2019 - [345] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ยืม กยศ. ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ยืม กยศ. ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน
24/ต.ค./2019 - [311] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6"
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6"
18/ต.ค./2019 - [348] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก"
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก"
18/ต.ค./2019 - [332] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า