กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา
การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา
31/พ.ค./2016 - [532] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลการเพิ่มขึ้นของนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่
ขอความร่วมมือข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลการเพิ่มขึ้นของนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่
31/พ.ค./2016 - [723] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ปี 3
โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ปี 3
31/พ.ค./2016 - [1,018] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016
30/พ.ค./2016 - [620] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016
30/พ.ค./2016 - [848] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์
ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์
30/พ.ค./2016 - [764] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
เอกสารวิชาการ "การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน"
เอกสารวิชาการ "การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน"
30/พ.ค./2016 - [694] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar"
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar"
30/พ.ค./2016 - [703] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
30/พ.ค./2016 - [688] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016
การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016
30/พ.ค./2016 - [567] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า