กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559
การรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2559
03/มี.ค./2016 - [724] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2559
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุณยเกตุ ประจำปี 2559
02/มี.ค./2016 - [660] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
02/มี.ค./2016 - [623] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่นเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558
การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น และเลขานุการกรรมการสถานศึกษาดีเด่นเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2558
23/ก.พ./2016 - [1,633] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การรายข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การรายข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
23/ก.พ./2016 - [912] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2559
โครงการชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค ปี 2559
23/ก.พ./2016 - [896] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ 4
19/ก.พ./2016 - [684] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
ขอสำรวจโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ (ครอบครัวอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2559
19/ก.พ./2016 - [2,470] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
โครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2559
โครงการประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2559
19/ก.พ./2016 - [901] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
19/ก.พ./2016 - [841] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า