กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
การแพร่ภาพออกอากาศสดรายการบ่ายนี้มีคำตอบ
19/ก.พ./2016 - [867] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
การแต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียน ปีการศึกษา  2559
19/ก.พ./2016 - [1,285] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
แจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
16/ก.พ./2016 - [1,064] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2559
15/ก.พ./2016 - [492] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั่งที่ 12 ประจำปี 2559
15/ก.พ./2016 - [636] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " FC Bayern Youth Cup Thailand 2016"
ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ " FC Bayern Youth Cup Thailand 2016"
15/ก.พ./2016 - [737] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ห้ามเรียกรับเงิน และไปราชการต่างประเทศในช่วงการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
15/ก.พ./2016 - [605] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2559
10/ก.พ./2016 - [1,189] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2559
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช 2559
09/ก.พ./2016 - [579] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ปีการศึกษา 2560
08/ก.พ./2016 - [647] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า