กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20/มิ.ย./2016 - [743] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งสาขาธนาคารออมสินในสถานศึกษา
สำรวจข้อมูลการจัดตั้งสาขาธนาคารออมสินในสถานศึกษา
16/มิ.ย./2016 - [735] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
15/มิ.ย./2016 - [706] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
15/มิ.ย./2016 - [757] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น
15/มิ.ย./2016 - [776] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ-ไทยพีบีเอส"
ขอประชาสัมพันธ์โครงการกีฬาบาสเกตบอล 3 คน "สพฐ-ไทยพีบีเอส"
14/มิ.ย./2016 - [857] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2560-2561
ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2560-2561
14/มิ.ย./2016 - [990] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน
14/มิ.ย./2016 - [931] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 พุทธศักราช 2559
10/มิ.ย./2016 - [889] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
10/มิ.ย./2016 - [746] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า