กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar"
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar"
30/พ.ค./2016 - [1,111] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559
30/พ.ค./2016 - [952] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016
การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016
30/พ.ค./2016 - [818] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว
27/พ.ค./2016 - [1,833] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
27/พ.ค./2016 - [1,023] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559
24/พ.ค./2016 - [1,036] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
19/พ.ค./2016 - [1,116] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE
ขอเชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE
18/พ.ค./2016 - [1,358] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
18/พ.ค./2016 - [1,111] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอความร่วมมือเร่งรัดสถานศึกษาจัดส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ขอความร่วมมือเร่งรัดสถานศึกษาจัดส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
17/พ.ค./2016 - [1,070] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า