กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

รูปภาพของ boonyiem
แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้
แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้
21/พ.ย./2018 - [381] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19/พ.ย./2018 - [351] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
19/พ.ย./2018 - [329] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน
14/พ.ย./2018 - [375] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
14/พ.ย./2018 - [381] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
09/พ.ย./2018 - [367] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561
ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561
09/พ.ย./2018 - [379] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
09/พ.ย./2018 - [377] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ boonyiem
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
09/พ.ย./2018 - [378] - ความเห็น - - : boonyiem - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ akkarawit
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ได้จัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดย ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
09/พ.ย./2018 - [821] - ความเห็น - - : akkarawit - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า