กลุ่มอำนวยการ

รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
04/ก.ย./2017 - [137] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
23/ส.ค./2017 - [183] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 6
รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่  6
09/ส.ค./2017 - [122] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2560
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 6/2560
25/ก.ค./2017 - [220] - ความเห็น - - : sasiwimol - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560
26/มิ.ย./2017 - [230] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4-2560
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4-2560
31/พ.ค./2017 - [314] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมครั้งที่
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4 2560
23/พ.ค./2017 - [409] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 3 / 2560
สรุปวาระการประชุมครั้งที่ 3 / 2560
08/พ.ค./2017 - [355] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2560
วาระประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2560
25/เม.ย./2017 - [347] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า