กลุ่มอำนวยการ

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่  11/2560
03/ม.ค./2018 - [96] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐
22/ธ.ค./2017 - [108] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐
30/พ.ย./2017 - [181] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2560
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2560
22/พ.ย./2017 - [207] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9/2560
รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 9 เดือนตุลาคม
09/พ.ย./2017 - [203] - ความเห็น - - : phatchara - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๘ เดือนกันยายน
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๘ เดือนกันยายน
04/ต.ค./2017 - [308] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 8
25/ก.ย./2017 - [256] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 7
04/ก.ย./2017 - [319] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
วาระการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่7
23/ส.ค./2017 - [341] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า