กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑
04/ก.ย./2018 - [200] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑
24/ส.ค./2018 - [195] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑  
02/ส.ค./2018 - [235] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๑
17/ก.ค./2018 - [196] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๕/๒๕๖๑
06/ก.ค./2018 - [181] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑
21/มิ.ย./2018 - [223] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
25/พ.ค./2018 - [231] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
16/พ.ค./2018 - [329] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
19/เม.ย./2018 - [356] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
09/เม.ย./2018 - [274] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า