กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
19/เม.ย./2018 - [42] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
09/เม.ย./2018 - [70] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
09/มี.ค./2018 - [207] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
19/ก.พ./2018 - [262] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
06/ก.พ./2018 - [209] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
22/ม.ค./2018 - [287] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่  11/2560
03/ม.ค./2018 - [306] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๐
22/ธ.ค./2017 - [263] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๐
30/พ.ย./2017 - [324] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ nattapong
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2560
วาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 10/2560
22/พ.ย./2017 - [342] - ความเห็น - - : nattapong - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า