กลุ่มอำนวยการ

รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑
21/มิ.ย./2018 - [54] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
25/พ.ค./2018 - [121] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
วาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑
16/พ.ค./2018 - [177] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
19/เม.ย./2018 - [209] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๓/๒๕๖๑
09/เม.ย./2018 - [187] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
09/มี.ค./2018 - [266] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗
19/ก.พ./2018 - [336] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
06/ก.พ./2018 - [261] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ระเบียบวาระการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑
22/ม.ค./2018 - [352] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27
รูปภาพของ tatsanee
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนครั้งที่  11/2560
03/ม.ค./2018 - [350] - ความเห็น - - : tatsanee - กลุ่มงานในสังกัด-สพม-27

หน้า